Fysak. Foto: Bjørn H Stuedal

Ny avtale med Søndre Land kommune

TANKEN BAK har fått oppdraget med videreutvikling av aktivitetskort og instruksjonsvideoer for fysisk aktivitet i ungdomsskolen - FYSAK.

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og arbeidet ledes av Søndre Land ungdomsskole. Databasen med aktivitetskort og instruksjonsfilmer blir tilgjengelig for skoler over hele landet.

TANKEN BAK skal levere tekst, foto, film, design og skal også utvikle den sentrale databasen. Kontrakten ble undertegnet mandag, av rektor Knut Solhaug fra Søndre Land ungdomsskole og Gaute B Iversen fra TANKEN BAK.