NPF med nye nettsider på WordPress

Vår kunde, Norsk Petroleumsforening, har lansert nye og moderne nettsider basert på den populære plattformen WordPress.

Npf.no er en nettside som inneholder mye forskjellig type innhold, som sider, nyhetsartikler og konferanser. For å skape et kompakt og brukervennlig nettsted er det laget tilhørighet mellom nyhetsartikler og henholdsvis konferanser og lokallag.

Eksempelvis kan en nyhetsartikkel være koblet til en konferanse og man vil derfor få en profilert link til konferansen og andre artikler knyttet opp mot det samme arrangementet. Ideen er er at det over tid skal være mer interessant å følge med på nettsidene til foreningen.

Lokallagssidene har spesifikke brukere som gjør at hvert lokallag kan håndtere sine sider og publisere sine egne nyhetsartikler, som blir automatisk koblet til lokallagets side.

Det har i hele prosessen vært viktig å lage et brukergrensesnittet både får besøkende og brukere av løsningen.

Se de nye nettsidene på npf.no.